• 8صبح - 4عصر

گروه ارتباطی یاشیل دیتا

صاحب امتیاز:رضا هاشمی

ایمیل:info@yashildata.ir

 

 

 

واحد تلفن ایمیل
واحد مدیریت 09133204699 admin@yashildata.ir
واحد فروش 09103577437 sale@yashildata.ir
واحد نمایندگان 09215005716 a.hashemi@yashildata.ir